Möten

29/1 19:00 Teamsmöte

9/1-24 19:00 Teamsmöte

21/11-23 Styrelsemöte Gimo

3/7-23 19:00 Teamsmöte med Lars Hanssen

12/6-23 19:00 Styrelsemöte Gimo

12/1-23 19:00 Styrelsemöte Gimo

Årsmötet i Lövstabruk gick bra och samlade 13 pers (14 med Lage på tel). Det blev några förändringar i styrelsen där Mats Jansson kliver av och Birgitta Wennbom kliver in, vidare kliver Arne Hansson av och ersätts av Joel Nyström. På mötet beslutades bla att gillet fortsätter arrangera elitprov i samarbete med U-V stövarklubb samt arrangerar utställning i Norrtälje 13/8. Konstituerande möte hölls efter årsmötet och där blev Sven fortsatt sekreterare och Inger fortsatt kassör. Firmatecknare är Lena Dannberg och Inger Andersson. Efter mötet åts det Gulasch från Lövstabruks Wärdshus.

 Kallelse till Årsmöte med Roslagens Stövargille 2023-02-25

Gillets medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte den 25 februari.

Plats: Lövstabruk

Lokal: Lövstaölets Vänners samlingslokal.

Tid: 16:00

För att erhålla rösträtt på årsmötet skall medlemsavgift 100kr till Gillet vara inbetald senast 25/2. Betalas via Swish:1232980860 eller BG: 315-0943

Förtäring: Mat, dryck och kaffe till självkostnadspris 100Kr, betalas som ovan alt. kontant på plats.

Anmälan om deltagande skickas till Sven Östlund 0705598636 alt. ostlund.ber@telia.com senast 23/2 så vi vet hur mycket förtäring som skall beställas.

Teamsmöte 31/1-23 med fokus på elitprovet 4-5 feb

Styrelsemöte 12/1-23 Gimo

Delar av styrelsen i Zoommöte med Lars Hansen 9/6 18:00

Styrelsemöte 31/5 18:00

Konstituerande möte har hållits i samband med styrelsemötet 31/5. Inger Andersson fortsätter som kassör och Sven Östlund går in som sekreterare ist för Leif Yttergren som lämnat styrelsen. Lena Dannberg och Inger Andersson blir firmatecknare var och en för sej. Lena är vald till ordförande.

Årsmöte med Roslagens Stövargille 2022

Årsmötet i Lövstabruk gick bra och samlade 19 pers. Det blev inga större förändringar i styrelsen annat än att Leif Yttergren kliver av och Sven Östlund kliver in. På mötet beslutades bla att gillet arrangerar elitprov i samarbete med U-V stövarklubb med Norrtälje som bas 4-5 feb samt arrangerar utställning i Norrtälje 14/8. Konstituerande möte är ännu ej genomfört. Efter mötet åts det landgång från Lövstabruks Wärdshus.

Kallelse till Årsmöte med Roslagens Stövargille 2022


Gillets medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte den 9 April.

Plats: Löfstabruk
Lokal: Löfstaölets vänners Publokal.
Tid: 15.00

Förtäring: Landgång, dryck och kaffe till självkostnadspris. Bra om alla anmäler sig då vi skall beställa förtäring.

Anmälan till Sven Östlund 0705598636 alt, ostlund.ber@telia.com senast 7/4-2022

Det här blir gillets första årsmöte efter pandemin.
Vi ser fram emot att så många som möjligt av medlemmarna sluter upp till
årsmötet.
Vi har säkert mycket att prata om och diskutera.


Varmt välkomna till årsmötet 2022
//Styrelsen
Roslagens Stövargille

Nerladdningsbar inbjudan //