BLI MEDLEM

Det kostar bara 100 kronor per år att vara medlem i Gillet.

För att bli medlem ska man vara intresserad av stövare och stövarjakt. Man kan också vara stödjande medlem utan rösträtt, till samma kostnad, 100 kronor.

Enklaste sätten att bli medlem är att sätta in 100 kronor på bankgiro 315-0943 eller swisha till 1232980860. Medlemskap följer kalenderår.

Kontakta kassör Inger Andersson i medlemsfrågor, e-post valla911@telia.com

Medlemsantalet har pendlat mellan 55 till ca 70 medlemmar. År 2015 var vi 67 medlemmar.

IMG_0444 

Trästabos Vimla 10 veckor 2016

Astuens Kolle/Kenta