Kategoriarkiv: Okategoriserade

Spännande parning i Roslagen

Valpar väntas v.21

RR SJCH Dostarps Moa SE46129/2013 RR SJCH NJCH Krokbuans Ergo SE18278/2016

En tik med stor jaktlust, säker upptagare och utpräglat harintresse. RR från födseln.

Erhållit ett Cert, Ck, Bim från utställning.

Hon har en snö etta 120/60. En barmarks etta 120/54.

En lugn, harmonisk och lyhörd hund att ha i hemmet.

Moa har en kull sedan tidigare där flera av valparna tagit upp och drivit hare första säsongen.
Info gällande Ergo läs Champion hunden.

Parning rekommenderad av avelsråd.

Tikägare Göran Björkhult Bergvikens kennel 070-5759838
Hanhundsägare Per Eriksson 070-6764358

Årsmötesprotokoll

 

Årsmötesprotokoll

När: 2019-02-09

Var: Botmora mellan Gimo och Österby

Antal: 17 medlemmar närvarade

 1. Ordförande Lena Dannberg öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Årsmötet ansågs stadgeenliga utlyst.
 4. Lage Löven valdes till mötesordförande.
 5. Leif Yttergren (LY) valdes till mötessekreterare.
 6. Fia Söderberg valdes till justeringsperson för protokollet och till rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse, utdelad, för det gångna verksamhetsåret upplästes av LY och godkändes.
 8. Kassörens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret och förslag till budget godkändes. Noterades att Gillet har god ekonomi tack vare medlemsavgifter och generösa sponsorer.
 9. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret upplästes. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse:

– Ordförande 1år: Lena Dannberg (omval)

– 2 ledamöter på 2 år: Inger Andersson och Roger Westerlund (omval).

– Mats Jansson och Leif Yttergren har ett år kvar på sitt mandat.

– 2 styrelsesuppleanter 1 år: Leif Blomkvist (nyval) och Arne Hansson (omval).

Val av 1 revisor, samt 1 revisorssuppleant: Lage Löven och Elisabeth Dannberg (omval).

Val av valberedning 2 stycken: Olle Andersson och Ulf Andersson (nyval).

 1. Medlemsavgiften för 2020 bestämdes till 100 kronor.
 2. Beslutades att ordförande Lena Dannberg och kassör Inger Andersson var för sig har rätt att teckna föreningens firma.
 3. Inrättande av pris för Årets stövare i Roslagen. Bestämdes att styrelsen nogsamt ska bestämma kriterierna för priset inför kommande jaktsäsong.
 4. Övriga frågor.

– Johan Blom avtackades för sin tid i styrelsen

– Ordförande Dannberg uppmanade medlemmarna att inkomma med förslag på aktiviteter.

– Lage Löwén meddelade att det eventuellt ska arrangeras en dressyrkurs för stövare och andra jakthundar i Östhammar i vår.

– BillerudKorsnäs (Bergvik) och Johan Blom tackades för upplåtande av jaktmark och jaktstuga.

 1. Avslutning. Lage Löven avslutade mötet och framhöll att styrelsen gjorde ett bra arbete.

Vid tangentbordet                                 Justeringsperson

Leif Yttergren                                        Fia Söderberg